concept-for-hire.dk behind principper© Jesper Lind Olsen
Se også:

Mit CV:

ResumeMan kan kende en person
på dennes principper og metoder...


Excellent samarbejde og synergi kan kun opstå på basis af gensidig tillid og respekt. Dette forudsætter imidlertid, at man ved hvem man har med at gøre.
Jeg tror man kan kende en person på dennes principper og metoder – lidt efter talemåden: "Vis mig dine venner, og jeg skal sige hvem du er". Når jeg derfor gør mine principper offentligt tilgængelig, er det fordi:

 • Jeg ønsker at give mit netværk og mine samarbejdspartnere et indtryk af hvem jeg er
 • Jeg ønsker at finde ligesindede, der i samarbejde med mig vil dyrke og viderudvikle disse metoder for sammen at højne kvaliteten af vores indsats
 • Jeg ønsker at invitere til debat og input omkring disse metoder
 • Jeg ønsker at "advare" mine kunder om, at I må forvente konstruktivt modspil i vores samarbejde
 • Jeg ønsker at nedfælde min akkumulerede viden for yderligere at få den "under huden"
 • Jeg tilslutter mig open source tanken
 • Information er en rigdom, man kan dele, uden selv at blive fattigere af det

Mine vigtigste principper og methoder:

I min daglige søgen efter kvalitet støder jeg fra tid til anden på nogle gode metoder og principper. Her kommer en oversigt:

 • At være motiveret af spørgsmål
 • Mindmap
 • Milestones Mindmap
 • Mindmap i word
 • Proactive vision
 • Visuel huskemethode
 • Problem opladning
 • Input overflow
 • Proactive indlæringsforberedelse
 • Familie vision
 • Interessentanalyse
 • Win win
 • At vinde over sig selv
 • At skærpe saven
 • Værdigrundlag
 • Visualisereing
 • Huskeknap

At være motiveret af spørgsmål

Det kan virke lidt banalt at bruge en hel webside på at hylde spørgsmål. Skulle dette være tilfældet for dig, så læs denne lille historie af Jostein Gaarder. http://www.josteingaarder.net

Princip:
For at løse en opgave, bør man starte med at find de spørgsmål, der bringer en bedst i mål.
Gode spørgsmål er bl.a. kendetegnet ved:

 • At man er nød til at tænke på en ny måde for at besvare det
 • At de giver en indsigt i hvordan og hvorfor problemet skal løses
 • At de udfordrer opgaven og ens syn på en mulig løsning
 • At de ikke kun vedrører løsningen, men også kvaliteten af denne
 • At de er så tæt på ens nuværende udgangspunkt som muligt
 • At de inspirerer – ja nærmest giver et vingesus af motivation
 • At man næsten græmmes over, hvor indlysende de er!

Vær altid på jagt efter gode spørgsmål – selv om du ikke har et problem!

Eksempel:
Opgave: Lær at tegne / bliv en god designer.
Forslag til spørgsmål:

 • Hvilke tegner/designere kan jeg bruge som forbilleder?
 • Hvilke spørgsmål har disse forbilleder mon søgt svar på?
 • Hvad kendetegner for mig en god tegner/designer?
 • Hvorfor ønsker jeg at lære at tegne?
 • Hvordan kan jeg gribe min læretid an, så jeg forbliver motiveret og ikke taber modet?
 • Hvad skal der til, for at jeg hver dag kan få en fortjent succesoplevelse?
 • Hvilke kriterier kan hjælpe mig med at prioritere min indsats?
 • Hvordan kan jeg takle min følelse af uoverkommelighed?

Har du det lige som mig? Når jeg tænker over disse spørgsmål og helhjertet forsøger at finde svar på dem, får jeg tusinde af gode ideer, der kan bringe mig videre...
NB! Hvis du ikke er villig til helhjertet at opsøge svar, så glem det...

Derfor virker spørgsmål så godt som drivkraft:

Vi kender nok alle følelsen af at stå foran en tilsyneladende uovervindelig opgave. Faktisk er opgaven uovervindelig, fordi vi spekulerer på "hvordan skal jeg dog løse den". Pointen er netop, at vi allerede er ved at stille et meget intelligent spørgsmål!
Spørgsmål har den fantastiske egenskab at opstå af nuet, altså at være tættest på noget vi har indflydelse på her og nu.
Hvis man tager spørgsmålene alvorlige og værdsætter dem, får man en perfekt handlingsplan og man vil ofte blive overrasket over, hvor ligetil svarene er og hvor mange kvalificerede svar man selv har. – I sidste ende er man den største ekspert i løsning af ens egne opgaver, hvem skulle ellers være det?

Et par af mine yndlings spørgsmål:

 • Hvilket spørgsmål driver mon dette dygtige menneske?
 • Hvad skal jeg bruge min kostbare (alt for korte) levetid til?
 • Hvilke spørgsmål kunne give mig selv en endnu bedre motivation og fokus i min dagligdag?
 • Hvorfor har han/hun mon ret? - Hvorfor ikke? – Hvorfor er jeg uenig?
 • Hvordan lærer jeg mest muligt af denne situation?
 • Hvorfor har jeg mon tiltrukket denne udfordring?
 • Hvilken færdighed kunne jeg passende optimere på i denne (ubehagelige) situation (tålmodighed, evne til at yde omsorg, ydmyghed?)

Visuel huskemetode

Træt af at glemme vigtige småting?

Her får du et fikst lille trik, der vil forbedre din hukommelse. I mangel på bedre har jeg kaldt trikket visuel huskemetode.

Sådan gør du:

 1. Koncentrer dig om det du skal huske – f.eks.: At ringe til lægen eller at tage kød ud af fryseren.
 2. Overvej, hvornår du ønsker at komme i tanke om det – f.eks.: Mellem kl. 8.00 og 9.00 eller lige før du tager på arbejde.
 3. Find en "udløser*" – en typisk situation, du befinder dig i, på det pågældende tidspunkt – f.eks.: Du plejer at få din første kop kaffe på arbejde eller du tager din jakke og sko på for at gå på arbejde.
 4. Visualiser den udløsende situation og hvordan du kommer i tanke om og udfører det du skulle huske.
 5. Når den pågældende udløser indtræffer skulle du nu meget gerne komme i tanke om det du skulle huske – det virker i hvertfald perfekt for mig og de venner, jer har fortalt trikket til :-)

*Den udløsende faktor kan være et tidspunkt, en person, en følelse eller lignende, bare sørg for, at du visualiserer den grundig og præcist nok.

Eksempel fra ham jeg lærte det af

Jeg lærte metoden af min dramalærer Per Sohl. 10 elever skulle hver huske én ting. Per fik så disse ting at vide én af gangen samt et nummer. Ugen!!! efter skulle én elev sige et par tilfældige nummre, og min lærer sagde de ting de pågældende elever havde bedt ham om at huske – i den rigtige rækkefølge. Han kunne alle!!!

Visualisering

 • Visualisering – if you can dream it, you can do it!*
  * Citat: Carl Lewis

  Visualisering er et meget stærkt værktøj til personlig udvikling og mesterskab. Metoden går ud på, at man arbejder mentalt med det man ønsker at opnå. Visualisering kan bruges på mange forskellige måder:
 • Som huskemetode
 • Bevare fokus på det man vil – frem for det man frygter
 • "Genprogrammere" sin egen (evt. uhensigtsmæssige) vane
 • Som forberedelse til krævende situationer – f.eks. jobsamtaler eller store projekter
 • "Lagre/inprogrammere" sine successer
 • Sætte din hjerne på kreativt nattearbejde, mens du sover

Sådan gør du:

 1. Find et sted, hvor du kan tænke i fred og være afslappet.
 2. "Gå ind i dig selv" – d.v.s. luk alle forstyrrende tanker ude, "tøm" hovedet.
 3. Genkald, hvad dit mål er – f.eks.: At opnå ansættelse i dit drømmejob, eller at holde op med at ryge...
 4. Tænk over, hvilken indstilling, der skal til for at nå målet – f.eks.: Selvsikkerhed, professionalisme, viljestyrke til at sige fra, eller lign.
 5. Fokuser på situationer, i hvilke du allerede har klaret lign. udfordringer.
 6. Forestil dig nu dit mål og hvordan du mestrer vejen dertil. Gør det så detaljeret, som muligt. "Oplev" hvordan det føles at have opnået målet, "se for dig", hvordan du, ved at holde dig til den rigtige indstilling, klarer alle forhindringer undervejs.
 7. Når du har et klart billede af det hele og føler successen, skal du nyde følelsen et stykke tid (gerne 1 min. eller mere – giv dig god tid)
 8. For at "lagre" denne visualisering kan du vælge en kropsdel, f.eks din tommelfinger, og klemme den med den anden hånd. På denne måde opbygger du ved gentagen lagring en slags fysisk udløserknap, så du i en hvilken som helst situation kan genvinde fokus på din instilling og dit mål, ved at trykke på tommelfingeren igen – det virker!!!

Det kan forekomme lidt fjollet, at bruge tid på visualisering, men tænk på: Ved at investere 10 min. på visualisering om dagen kan du opnå "mirakler" der ellers ville have været langt sværere og mere tidskrævende at opnå – så hvad betyder 10 min?

Familievision - hvad kan vi gøre for hinanden?

At arbejde ud fra en vision er et stærkt værktøj i moderne ledelse. Men hvorfor begrænse det til ens arbejde. Har vi ikke ret til at få det bedste ud af vores liv – især i vores fritid? Bør vi ikke hjælpe vores elskede familiemedlemmer til at virkeligøre sig selv og opnå lykke?

Gennem de sidste par år har vi 3 – 4 gange om året brugt en aften på at lave et mindmap for hvert familiemedlem med det sigte, at afklare, hvor hver enkelt står nu, hvilke udfordringer der liger forude, hvilke ønsker om udvikling m.m. hver enkelt har.

Resultatet har været så positiv, at jeg her gerne vil anbefale alle at prøve det. Det siges, at mennesker opnår 80 % af deres livsværk i 20% af deres levetid. Jeg vil påstå, at vi spilder mindre livstid på ligegyldige eller kedelige ting end tideligere og at vi trives langt bedre som familie. – Prøv det selv...

Vores Mindmap

Vores mindmap har typisk følgende hovedgrene, som vi prøver at komme omkring:

 • Økonomi
  • Lommepenge
  • Opsparing
  • Indtjening
  • Madbudget
  • Forbrug
  • Budget
  • Kommende udgifter
  • Langsigtet planlægning

 • Uddannelse
  • Gennemgang af institutioner
  • Fritidsinteresser
  • TV/Internet brug/forbrug
  • Huslige rutiner/lærerige udfordringer
  • Stillingtagen til jobbeskrivelser/arbejdsinsats
  • Videreuddannelse......

 • Arbejde
  • Arbejds miljø/tilfredshed/kemi
  • Løn/karriere
  • Kalender planlægning
  • Proaktive tiltag/indflydelse på en arbejdsplads

 • Familiekemi
  • Hvordan har hver enkelt det med hver af de andre
  • Har alle den plads, de har brug for
  • Er der nogle gamle karameller
  • Hvad kan vi gøre så der bliver bedre at være i vores familie

 • Interessenter/social omgangskreds
  • Gennemgang af hvem vores interessenter pt. er
  • Status over tilfredshed med de enkelte relationer
  • Proaktiv stillingtagen til udvidelse/reduktion blandt interessenterne
  • Planlægning af besøg m.m.

 • Status siden sidst
  • Hvordan går det med at indfri sidste visionsrunde?
  • Hvilke mål er stadig aktuelle?
  • Løse ideer
  • Inspiration fra vores hverdag, bøger, tv
  • Kommende udfordringer eller væsentlige ændringer
  • Skal børnene i børnehave/skole el. lign.
  • Store familieting
  • Rejser
  • Udgifter
  • Huskøb
  • Familie grundlov
  • Familiens formåls paragraf
  • Spilleregler

Spilleregler under familievisionen:

For at tilgodese alles interesser og afvikle familievisionen i så god en ånd som muligt overholder vi følgende regler:

 • Alle, der deltager tilslutter sig grundtanken om at familevisionen sker i en respektfuld, kærlig og positiv ånd – vi er til for at hjælpe hinanden
 • Familievisionen er til for at afdække ønsker
 • Så vidt muligt skal kritik formuleres konstruktivt og fremadrettet
 • Man må ønske sig alt
 • Alle skal på tur

Familiens formålsparagraf:

Som nævnt før har vi en "formålsparagraf". Ideen med denne er, at finde et fælles standpunkt. "Reglerne" er ikke nogen lov, men udelukkende en hensigtserklæring vi minder hinanden om når vi laver familievision. Den lyder sådan:

Kaya, Silas, Karit og Jesper lever sammen for at have og fortløbende at viderudvikle optimale levevilkår/rammer i hvilke familiemedlemmer som individ og som del af fællesskabet kan virkeliggøre deres potentiale, får dækket deres behov for kærlighed, intellektuel stimulans, næring og fysisk kontakt ved at sikre rum for ærlighed, passe på hinanden, vise respekt, være forbilleder, være ansvarlig og inspirerende for hinanden.

Optimale levevilkår betyder for os, at:

 • Vores behov for at give og modtage kærlighed er dækket
 • Vi støtter hinanden
 • Vi giver plads til hinanden
 • Vi får nok af det vi har brug for af:
 • Mod og medspil
 • Inspiration og visdom
 • Sund mad og drikke
 • Nærhed og ærlig interesse

Familien Olsens grundlov:

Rettigheder:

 • Alle er født lige
 • Den enkeltes integritet er ukrænkelig
 • Alle har ytringsfrihed
 • Ejendomsretten er ukrænkelig
 • Alle har ret til et privat financielt råderum
 • Alle har ret til et privatliv
 • Alle har ret til at blive klogere

Pligter:

 • Alle har pligt til at passe på hinanden
 • Alle har pligt til at handle ansvarligt m.h.t. fælles økonomi og værdier

For at opnå dette handler vi i det daglige efter følgende værdier:

 • Kærlighed
 • Ærlighed
 • Respekt
 • Ansvarlighed
 • Omsorg
 • Handling frem for tale
 • Ydmyghed
 • Nærvær
 • Åbenhed
 • Tillid
 • Proaktivitet
 • Demokrati
 • Ordholdenhed
 • Lige ret

Det kan virke meget helligt (hvilket vi bestemt ikke er) – pointen er: Hvis man ikke sætter sig høje mål kommer man ikke langt. Bare det at diskutere vores værdier og tage dem til kritisk revision ind i mellem gør en stor forskel.