concept-for-hire.dk cases netrepreneur© Jesper Lind Olsen
Se også:

Netrepreneur:

Hjemmeside
Forum
Innospace
Interchange
Uphill
Design til det nye paradigme...

Om matematik, symbolik og design...

Baggrund:

Et team af processkonsulenter havde udabejdet et revolutionerende uddannelseskoncept for iværksættere kaldt "IV21 – Iværksætter i der 21. århundrede"
Konceptet tog både inholdsmæssigt og metodisk afsæt i netværks og videnssamfundet.

Nu skulle det markedsføres overfor potentielle deltagere til Hold 1


Den indledende idé

Løsningen til denne opgave skulle opfylde en række krav både fra kundens og min side:

  • Kampagnen måtte ikke koste for meget
  • Der skulle minimum være en plakat og en brochure
  • Designet skulle kommunikere fremtid
  • Selve kampagnen var en del af undervisningskonceptet, der bl.a. lagde vægt på at deltagerne ikke måtte overtales, men skulle opsøge holdet af egen interesse.
  • Fraktaler og netværk skulle helst også indgå, da disse var en vigtig del af teorien
  • Der skulle skabes et troværdigt brand og et lige så logo

Step 1 bestod for mig i at tage stilling i, om navnet overhovedet var egnet, hvad det i givet fald skulle være og hvordan man kunne skabe en sammenhængende enhed, der på engang var unik, kommunikerede netværke/fraktal og uddannelse.

Umiddelbart var iv21 for anonymt, så mens jeg bladrede i bøger om fraktaler faldt jeg over von Kock-Snowflake kurven (figur 1), en af de simpleste eksempler på en formel, der skaber "aflæggere" af sig selv fra generation til generation.


Hvordan ville sådan en kunne se ud i 3D og samtidig have et "blødt" centrum ?

Figur 2 viser mit første udkast. Intensionen var, at den yderste spids skulle indgå i logoet, mens de større "aflæggere" kunne være del af blikfanget på plakaten.

Idéen faldt i god jord, men der skulle arbejdes mere med selve formen.

Navnet

Under arbejdet med at konkretisere logoet blev der arbejdet med forskellige varianter og forslag til navne. Ved hjælp at en simpel e-mail-brainstorm blev der hurtig taget stilling til forslagene. Valget faldt på en sammentrækning af netværk og entrepreneur: "Netrepreneur - iværksætter i det 21. århundrede" og sådan kom logoet til at se ud:

Blå forbindelser til netværket og en varm kerne, der blomstrer ved udveksling. Figuren kan stå for sig selv og sammen med flere figurer, hvorved der skabes et net...

Plakaten (og brochuren)

Som baggrund for plakaten brugte jeg en rendering af "Julia-settet" et af de mere komplekse fraktaler.

Renderingen blev skabt med et gratis fraktal-regneprogram, jeg fandt på nettet (interesseret, klick hér)

Renderingen blev farvet i Photoshop. Den lyse kerne skulle danne baggrunden for logoet.

Plakaten skulle udover logoet også illustrere selve tilmeldingsprocessen.

Til dette formål besluttede je mig for planet og surfer metaforen:

Afsluttende blev der indarbejdet et logonet, lyseffekter og naturligvis teksten.

Ved hjælp af layermasker blev elementernes styrke i det samlede motiv styret


Den endelige plakat

Og sådan kom den endelige plakat til at se ud.

Bagsiden blev brugt til at formidle uddannelsens indhold.

Opsætningen blev designet, så den kunne foldes, hvorved indholdet trinvis "foldede" sig ud.

På denne måde behøvede man blot at false en del af oplaget for at få en A5-brochure...

Interesseret? - Så rekvirer en på www.Netrepreneur.dk

- uddannelsen kan jeg varmt anbefale (jeg har selv taget den efterfølgende...)