"Sp¿rgsmŒl viser vejen
frem, svarene peger
pΠdet, du allerede ved."

      frit efter Jostein
      Gaarder
Invitation Tilmelding   Har du sp¿rgsmŒl?VEJVISER


I bil:
1. Motorvej E45, frak¿rsel 56
2. Ad Silkeborgvej mod Horsens
3. Ligeud ved 1. lyskryds (omfartsvejen (Vejle/Skanderborg))
4. H¿jre ved 2. lyskryds (N¿rretorv)
5. Ligeud ved 3. lyskryds (AllŽgade)
6. K¿r ca. 200 m og drej til venstre ad opk¿rslen til P-plads umiddelbart f¿r HŒndv¾rkerforretningen
7. Der er fri parkering undtagen 1. r¾kke mod tobaksgŒrden
8. ID-Forum er 1. bygning til h¿jre (TobaksgŒrden nr. 3)

Med tog:
1. GŒ fra pladsen foran banegŒrden ad Konsul Jensens Gade
2. Forts¾t ligeud ad Houmandsgade
3. GŒ mod h¿jre ad Beringsgade
4. Kryds Allegade og gŒ ind af porten til TobaksgŒrden


Invitation Tilmelding   Har du sp¿rgsmŒl?

 

Fredag den 1.6.01 kl. 13.00 - TobaksgŒrden i AllŽgade 10 - 8700 Horsens